Informationsmøde: Hvad gør Lynetteholm ved Gentoftes badevand?

DN inviterer til informationsmøde med ekspertpanel 2. februar på Gentofte Rådhus om det store anlægsprojekt

Informationsmøde på rådhuset: Hvad gør Lynetteholm ved Gentoftes badevand?

DN har flere gange kritiseret bygherren for at bagatellisere potentielle miljøkonsekvenser af Lynetteholm-projektet - bl.a. af dumpning af slam. Pressefoto

Danmarks Naturfredningsforening Gentofte inviterer til informationsmøde om Lynetteholm-projektet og dets potentielle konsekvenser for Gentofte torsdag 2. februar kl. 19-21 på Gentofte Rådhus.

Borgmester Michael Fenger byder velkommen, hvorefter tilhørerne kan blive klogere på, hvad Københavns største anlægsprojekt siden Christian den 4.’s tid er, og hvad den anlægslov og bekendtgørelse, Folketinget har vedtaget, for at projektet kunne blive igangsat, indeholder.

Danmarks Naturfredningsforening har flere gange kritiseret bygherren for at bagatellisere potentielle miljøkonsekvenser af projektet – bl.a. af dumpning af slam i Køge Bugt og påvirkning af saltvandsgennemstrømning gennem Øresund til Østersøen.

Hvad med støj og CO2-udslip?

Men hvilke konsekvenser kan etableringen af Lynetteholm have for Gentofte?

Lynetteholms påvirkning af Gentoftes badevand er et af de emner, man kan blive klogere på ved informationsmødet 2. februar på Gentofte Rådhus. Pressefoto

Kan Lynetteholm påvirke kvaliteten af Gentoftes badevand og klimasikringen af Gentofte? Hvordan vil den planlagte omfartsvej påvirke støj og CO2-udslip i Gentofte? Og kan Gentofte risikere at skulle dække omkostninger ved flytning af Renseanlægget Lynetten?

Sådan lyder oplægget fra DN Gentofte i en pressemeddelelse.

Ved informationsmødet kan man efterfølgende stille spørgsmål til et panel af fageksperter.

Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Det kan man gøre via www.dn.dk/arrangementer.

jesl

De sidder i panelet til debatten

Morten Holtegaard Nielsen, selvstændig hydrauliker og oceanograf i Marine Science & Consulting

Kjeld Allan Larsen, magister i geografi og næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik

Karen Riis Kjølbye, konservativt kommunalbestyrelsesmedlem og bestyrelsesmedlem i Biofos

Ole Damsgaard, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening København

Vært for mødet er Lea Gram Jacobi fra Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte