Hvordan tager vi presset fra de unge i Gentofte?

Gentoftes politikere satte sig som mål at få de unges forbrug af alkohol, røg og stoffer ned. Men i deres arbejde opdagede de, at de måtte starte et helt andet sted. Nemlig roden til forbruget. Et nyt udvalg kigger nu på de unges trivsel, især den herskende præstations- og perfekthedskultur

14-årige Benjamin Brøgger-Kasinsky, som er elevrådsformand på Hellerup Skole, er selv blandt dem, som vil blive skuffet over karakteren 7. Mere elevinddragelse i undervisningen kunne være med til at få præstationspresset til at svinde lidt ind, lyder hans forslag.