I 11. time slap Gentofte for straf, så skatten stiger mindre end frygtet

Torsdag vedtog 18 ud af 19 politikere i Gentoftes kommunalbestyrelse et toårigt budget. Skatten i Gentofte stiger "kun" med 0,83 procentpoint i 2021

Foto: Jesper Bjørn Larsen
Skatteprocenten bliver i 2021 på 23,63 procent, det er en stigning på 0,83 procentpoint. Og de fem partier forventer, at skatten over de næste fem år stiger med i alt 1,76 procentpoint. Foto: Hans Henrik Tholstrup
Skatteprocenten bliver i 2021 på 23,63 procent, det er en stigning på 0,83 procentpoint. Og de fem partier forventer, at skatten over de næste fem år stiger med i alt 1,76 procentpoint. Foto: Hans Henrik Tholstrup

Torsdag aften vedtog kommunalbestyrelsen i Gentofte budgettet for 2021-2022. Bag det toårige budget står Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti i Gentofte.

"Det er med forligspartiernes store beklagelse, at budgettet indeholder en historisk høj skattestigning, der er påtvunget kommunen som følge af den ekstra udligningsregning på mere end 500 millioner kr. om året," hedder det i den pressemeddelelse, de fem partier har sendt ud.

Skatteprocenten bliver i 2021 på 23,63 procent, det er en stigning på 0,83 procentpoint. Og de fem partier forventer, at skatten over de næste fem år stiger med i alt 1,76 procentpoint.

"Et flertal i Folketinget vedtog i juni en ny udligningslov, som sender en urimelig og ekstremt høj ekstraregning på over 500 millioner kroner til borgerne i Gentofte Kommune. Det er forligspartiernes klare holdning og beslutning, at borgere i kommunen ikke skal opleve serviceforringelser på grund af den urimelige og ugennemtænkte nye udligningsregning, som Folketinget i juni udskrev til borgerne i Gentofte Kommune. Det er samtidig afgørende for budgetpartierne, at kommunen fortsat har en langsigtet, sund og robust økonomi. Derfor hæves kommuneskatten til 23,63 procent i 2021 og – som konsekvens af udligningsreformen – til 24,00 procent i 2022, 24,17 procent i 2023, 24,34 procent i 2024 og 24,56 procent i 2025," lyder det fra de fem partier.

Gentofte Kommune er blandt de billigst administrerede kommuner i Danmark, men for at begrænse skattestigningen hos borgerne ønsker forligspartierne, at der gennemføres effektiviseringer på 40 millioner kr. inden for primært administration.

Beløbet forventes nået via bl.a. fortsat arbejde med digitale løsninger, udbud og overholdelse af indkøbsordninger, formindsket sygefravær og optimering af kørsel. Forligspartierne har tillid til, at de løbende effektiviseringer fortsætter i de kommende år.

Undgår skattesanktion i 2021

Oven i selve udligningsregningen står Gentofte Kommune til at modtage yderligere skattesanktioner samt ekstra udligningssanktioner, fordi kommunen er tvunget til at forhøje skatten for at betale de pålagte udligningsregninger. Men det intense lobbyarbejde, som især borgmester Hans Toft (K) har stået for, har båret frugt.

"Forligspartierne har igennem mange måneder kæmpet for at undgå disse yderligere ekstraregninger, og derfor er det med stor tilfredshed, at kommunen i 11. time (to dage før den udsatte budgetvedtagelse og fem dage efter den planlagte 2. behandling af budgettet) har fået tilsagn fra ministeriet om, at kommunen bliver fritaget for at betale ekstra skattesanktion i 2021. Alt andet havde også været absurd ud over alle grænser," hedder det i pressemeddelelsen. Og de fem partier fortsætter:

"Budgetforligspartierne kan – om end ikke med glæde – så dog med tilfredshed sige, at skatten i 2021 ikke tvinges i vejret med 1,24 procentpoint, som først antaget, men med 0,83 procentpoint, så skatten i 2021 stiger fra 22,80 til 23,63 procent. Kampen ender dog ikke her. Med mindre Folketinget besinder sig, venter der både ekstra skattesanktioner og ekstra udligningssanktioner fra 2022 og i årene frem. Derfor følger forligspartierne fortsat og meget tæt partierne på Christiansborg, hvor Det Konservative Folkeparti har fremsat to beslutningsforslag i Folketinget, der kan fritage Gentofte Kommune for både ekstra skattesanktioner og udligningssanktioner."

Forløbet

Sådan endte skattestigningen, hvor den gjorde

Gentofte Kommune undgår skattesanktion, men foreløbig kun i 2021.

Baggrunden er, at Gentofte Kommune 20. august anmodede Social- og Indenrigsministeriet om at kunne sætte skatten op med knap 193 mio. kr. i 2021 uden at blive pålagt skattesanktioner. Ministeriet tildelte dog kommunen en noget mindre ramme på 148 mio. kr. (10. september).

Efterfølgende har Gentofte Kommune lagt pres på ministeriet i forhold til at lade kommunen få andel i det sanktionsfri råderum, som andre kommuner ikke benytter. Det skete i et brev den 29. september fra Kommunernes Landsforening til ministeriet.

Ministeret gav herefter den 13. oktober tilsagn om, at Gentofte Kommune sanktionsfrit kan hæve skatten med 171 mio. kr., og ikke som tidligere udmeldt 148 mio. kr.

Samtidig anvender ministeriet en beregningsmetode, der betyder, at nettobeløbet på de 171 mio. kr. giver Gentofte en bruttoskatteramme på over 200 mio. kr. i 2021.

Det betyder, at skatten i 2021 ikke stiger med 1,24 procentpoint som forudsat i det budgetforslag, der blev sendt til 2. behandling, men med 0,83 til 23,63 procent.

Gentofte Kommune vil kæmpe videre efter vedtagelsen af budgettet. Der venter nemlig både skattesanktioner og ekstra udligningssanktioner fra 2022 og i årene frem.