Hvor streeeet er du?

Villabyerne var forbi den årlige Streetfestival torsdag den 28. april. Her forhørte de sig om, hvor street Gentofte-unge følte sig

Foto: Kathrine Albrechtsen