Hvem spiser på vores gode navn og rygte?

Villabyerne er flittig til at besøge Enzo Mercurio i hans restaurant på Søborg Hovedgade – lidt for flittig

Foto: Jesper Bjørn Larsen