Gl. Hellerup skal være idrætsgymnasium

Ordningen giver gymnasieelever mulighed for at kombinere skolegang med eliteidræt