Gentofte under angreb: Halvmøl æder alle buksbom

Kirkegårdene i Gentofte risikerer at miste sine buksbomhække efter et massivt angreb af den invasive art, buksbomhalvmøl. Private haveejere er også hårdt ramt

Buksbom under angreb: Halvmøl æder og ødelægger alt

Elsebeth Holk har taget dette billede af nogle af de mange larver, hun har fjernet fra sin buksbom. Hun opfordrer alle haveejere til at tjekke deres buksbom, inden det er for sent. Foto: Elsebeth Holk