Fritidschef afviser kritik af rengøring i svømmehal

Stig Eiberg, fritidschef i Gentofte Kommune, mener kun, at det er udfyldningen af afkrydsningsskemaerne, som er problemet i forhold til rengøring af handicapomklædningsrummet i Kildeskovshallen

Foto: Kathrine Albrechtsen
Efter Villabyerne henvendte sig i fredags til Gentofte Kommune med kritik af rengøringen i handicapomklædningen i Kildeskovshallen, er der i denne uge kommet et nyt skema op at hænge.
Efter Villabyerne henvendte sig i fredags til Gentofte Kommune med kritik af rengøringen i handicapomklædningen i Kildeskovshallen, er der i denne uge kommet et nyt skema op at hænge.

Villabyerne har henvendt sig til Gentofte Kommune omkring kritikken af de uhygiejniske forhold i handicapomklædningsrummene i Kildeskovshallen.

Problemet ifølge Gentofte Kommune er ikke rengøringen, men derimod udfyldningen af afkrydsningsskemaerne.

"Siden svømmehallen genåbnede i juni, har der været faste rutiner, hvor alle kontaktflader i forhallen, omklædningsrummene og svømmehallen afsprittes, og handicap­omklædningsrummene rengøres dagligt, som Miljøstyrelsen beskriver. Det sker desværre, at medarbejderne ikke når at udfylde afkrydsningsskemaerne, fordi de bliver kaldt til andre opgaver. Det er indskærpet, at skemaerne skal udfyldes," siger Stig Eiberg i et skriftligt svar til Villabyerne.

De tre brugeres identiske beskrivelser af forholdene i omklædningsrummet, som tæller alt fra beskidte gulve, til urinplamager og hår i ristene, er ifølge Stig Eiberg uundgåeligt.

"Svømmehallen er offentlig åben fra tidlig morgen til sen aften 360 dage om året, og medarbejderne forsøger at holde øje med, når der har været gæster i handicapomklædningsrummene, så de kan håndtere tilsmudsning, men der vil altid være risiko for, at gulvet, toilettet, bænken eller afløbene bliver til­smudset lige efter det er blevet rengjort," skriver han i mailen.

At brugerne ikke føler sig trygge i lyset af corona, mener Stig Eiberg, at Kildeskovshallen har sikret sig imod.

"I forhold til spritdispenser er den opsat ved indgangsdøren, så man kan afspritte hænderne ved ankomst, i omklædning- og bruserum er det hensigtsmæssigt at bruge vand og sæbe inden adgang til bassinerne. For en god ordens skyld skal det nævnes, at handicapfaciliteterne i Kildeskovshallens svømmehal er indrettet til selvhjulpne handicappede."

Selvom de tre brugere oplever, at de gentagne gange i flere år har henvendt sig forgæves til livredderne og hallens ledelse, så er det ifølge Stig Eiberg den eneste rette fremgangsmåde.

"Hvis nogen oplever til­smudsede faciliteter, opfordres de til at oplyse livredderne om det, så det kan klares med det samme til gavn for alle, som benytter faciliteterne," skriver han.

Virkelighedsfjernt svar

Jane Walsøe har modtaget samme mail fra Stig Eiberg på baggrund af sin henvendelse til kommunen om forholdene. Og hun undrer sig over den måde, Stig Eiberg og Gentofte Kommune forholder sig til kritkken.

"Det er virkelighedsfjernt og mest af alt en holden hånd over medarbejderne. Det kan godt være, de har glemt at skrive på listen, men der er jo ikke rent. Vand og sæbe er fint i omklædningen, men man kan ikke selv sikre sig og desinficere bænk, håndtag, føntørre og nøgler med dette. Det kræver sprit, hvis man som bruger skal passe på sig selv. At henvende sig til livredderne, har jo vist sig tæt på nyttesløst. Selv at tage kontakt til halledelsen virker jo ikke. Ja, det bliver nok aldrig bedre med den holdning, og jeg tænker stadig, at retningslinierne for genåbning ikke overholdes, " siger Jane Walsøe.

Er du tilfreds, Stig Eiberg?

I en opfølgende mail til Stig Eiberg har Villabyerne skrevet, at folk ikke har henvendt sig på grund af et mangelfuldt afkrydsningsskema, men at dette kun bekræftede brugerens oplevelse af en mangelfuld rengøring. Hvilket fotodokumentationen også bekræftede.

Villabyerne har derfor spurgt Stig Eiberg:

Er du tilfreds med rengøringen i handicapomklædningsrummet i Kildeskovshallen? Og hvordan vil du sikre, at rengøringen lever op til de lovkrav, der er for svømmebade og de yderligere lovkrav for at holde åbent under corona-epidemien?

"Rengøringen skal naturligvis leve op til de krav, der er. Hvis rengøringen ikke er god nok, skal der rettes op på det. Der er faste rutiner for rengøringen, og vi vil have et ekstra fokus på området for at sikre, at de bliver fulgt og er tilstrækkelige. Hvis nogen oplever til­smudsede faciliteter, skal de gå til livredderne, så det kan klares med det samme til gavn for alle, som benytter faciliteterne," skriver han til Villabyerne.