Forsøgsordning med lavere fart vakte interesse: Nu er holdningen ændret

Gentofte Kommune har sendt et kritisk høringssvar til Vejdirektoratet om en forsøgsordning, der skulle gøre det lettere at sænke hastighedsgrænser i byen. Forsøget ændrer ikke på noget, lyder det.