Farten sættes ned på central færdselsåre

Fra årsskiftet bliver den tilladte hastighed på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej sat ned til 50 km/t