Et lille mirakel

Sindets rutcheture, ømheden, styrken og sårbarheden, som mange forældre føler når de får et barn. At digte ikke behøver at være hverken kedelige eller uforståelige, er debutanten Signe Møller Langtveds "Nyfødt" et godt eksempel på.