Efter PFAS-fund på 715 gange over grænseværdien: Du kan trygt drikke vandet

På en tidligere brandøvelsesplads ved Bernstorffs Slot er der fundet PFAS i jorden i store mængder. Ingen steder i Gentofte er der dog problemer med drikkevandet, beroliger Novafos

Efter PFAS-fund på 715 gange over grænseværdien: Giver melding om drikkevandet
Foto: Thomas Olsen

Drikkevand “Jeg synes godt nok, at det er lidt skræmmende hvis vi har så høje værdier af PFAS i vores drikkevand, og at vi intet hører. Der burde jo sendes et varsel ud straks, da vi som borgere kan blive meget syge af at drikke vandet.”

Sådan lyder en de af kommentarer fra bekymrede borgere, som vi har modtaget på Villabyerne, ovenpå historien om, at der er fundet PFAS i grænseoverskridende store mængder ved en gammel brandøvelsesplads ved Bernstorff Slot (715 gange højere end den tilladte grænseværdi) og ved brandstationen på Bernstorffsvej (168 gange højere). Det er dog i jordlag og ikke i hverken grundvand eller drikkevand, at PFAS-målingerne er lavet, og derfor kan alle Gentofte-borgere roligt drikke vandet fra hanen.

Det forsikrer Bo Lindhardt, vandchef i Novafos, der er vandselskab i hele Gentofte Kommune.

“I det drikkevand, vi leverer, er der slet ikke spor af PFAS. Vi har 22 drikkevandsboringer og kun i to af dem er der lettere spor af de stoffer, og det er i meget lave koncentrationer under grænseværdien,” forklarer han.

Novafos overvåger nøje grundvandet, og selv hvis man skulle finde flere af de såkaldt ’miljøfremmede stoffer’, så vil man opdage dem, før de bliver et problem for drikkevandet. Hvis man på et tidspunkt ser et kritisk højt indhold, så er der nemlig gode muligheder for at rense vandet, eventuelt med brug af et kulfilter, forklarer vandchefen.

“Set fra Novafos’ synspunkt, så er det, vi ser i dag, ikke noget, der er på et bekymrende niveau. Men der kan være andre forsyninger i landet, der er hårdere ramt. Det har vi for eksempel set på Fanø,” siger Bo Lindhardt.

Et uklart billede

Villabyerne skrev sidste år om, hvordan Region Hovedstaden ville undersøge de steder, hvor man mistænkte en PFAS-fourening, og selvom der nu er kommet tal for, hvor mange gange over grænseværdien PFAS-forekomsterne er ved Bernstorff Slot, brandstationen og det tredje undersøgte sted i Gentofte Kommune ved Tuborg Havn, så er der ikke for alvor noget nyt i PFAS-sagen for Bo Lindhardt og Novafos.

Men selvom der ikke umiddelbart er grund til bekymring, så slår vandchefen fast, at det ikke helt er til at spå om udviklingen, for det kan tage mellem 10 og 50 år for vandet at nå de ca. 30 meter ned i jorden, hvor Novafos henter sit drikkevand.

“Der er noget, vi ikke forstår endnu. Vi ser ikke noget tydeligt mønster for, hvor og hvornår stofferne trænger ned i grundvandet, så jeg synes ikke, jeg har et klart billede af, om vi skal være bekymrede for PFAS i grundvandet. Men det er klart, når vi ser nogle af de her fund, så vil vi gerne se nærmere på det, og vi leder efter alt det, vi kan forestille sig. Men selvom jeg kan frygte for, at PFAS-stofferne kommer ned i grundvandet om nogle år, så kan vi altså fjerne det, inden det bliver til drikkevand,” siger han.

Om PFAS

PFAS er en gruppe fluorstoffer, som har været brugt siden 1950’erne til bl.a. fødevareemballage, brandslukningsskum og imprægnering af tekstiler. Flere af disse stoffer er svære at nedbryde, og de er under mistanke for at skade vores helbred

Udover selve p-pladsen ved Bernstorffs Slot, hvor brandøvelserne er foregået, er der også taget prøver af den øvre jord i slotshavens skolehaver, gartneri, frugthaver, fårefold og hestefold. Der er ikke fundet PFAS i disse prøver.