Dialogmøde om Den åbne skole

Skoler og foreninger skal sammen skabe et aktivt fritidsliv

Med skolereformen stilles der nu krav om, at alle kommuner skal arbejde mere struktureret med samarbejdet mellem skoler og foreningslivet, så eleverne bliver bekendt med de mange muligheder, der er for at have et aktivt fritidsliv.

På den baggrund har Gentofte Kommune inviteret skoler, skolebestyrelser, elevrådsformænd, idrætsforeninger, idrætsorganisationer, medarbejdere i kommunens dag- og fritidstilbud samt fritidsafdelingen til dialogmøde om den åbne skole onsdag den 4. februar. 60 deltagere har meldt deres ankomst.

"Med dialogmødet vil vi gerne bringe skoler og idrætsforeninger sammen og skabe en god ramme for, at de kan kontakte hinanden og komme i dialog. Det kan være grobund for, at der kan udvikles flere samarbejder mellem skolerne og foreningslivet i kommunen. Målet er at skabe mere og bedre bevægelse i skoletiden, og at flere skoleelever vil dyrke en aktiv fritidsaktivitet", siger Michael Fenger (K), formand for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.

På mødet kan deltagerne blive inspireret af erfaringer fra skoler og idrætsforeninger i kommunen, som allerede er i fuld gang med at samarbejde, man vil kunne høre Dansk Idræts Forbund fortælle om nationale erfaringer med forskellige samarbejdsmodeller, og Sammenslutningen af Idrætsklubber i Gentofte (SIG) vil fortælle om deres tanker og visioner for samarbejdet mellem kommunens idrætsforeninger og de lokale skoler.