Det største problem er forældre, der parkerer ulovligt og kører for stærkt

Morgentrafikken er en udfordring på mange skoler. Problemet med farlige trafik- situationer mellem børn og bilister er langt fra nyt, men det lader til, at det er sværere at opdrag voksne end børn

Kristina Kunz Kharazmi vil gerne rose Skovgårdsskolen og kommunen for, at de har sikret situationen på Ørnekuldsvej, hvor der også er aflevering i coronatiden.
  
 	 ,
Kristina Kunz Kharazmi vil gerne rose Skovgårdsskolen og kommunen for, at de har sikret situationen på Ørnekuldsvej, hvor der også er aflevering i coronatiden. ,

På de fleste skoler i Gentofte forsøger man sig med særlige 'kys og kør'-områder (p-pladser, hvor man ikke må parkere, men kun standse og sætte børnene af) og mange skoleveje er ensrettet i morgenmyldretiden. Alligevel kan det være en hårrejsende oplevelse at navigere mellem løbehjul og firhjulstrækkere i morgentrafikken.

Mikala Berg Dueholm er medlem af skolebestyrelsen på Tjørnegårdsskolen. Her er trafiksituation også problematisk om morgenen.

"Der er flere daginstitutioner lige ved skolen, hvilket gør presset endnu større. Og modsat f.eks. Ordrup, hvor der er gjort meget, er der kun ensrettet et kort stykke på Tjørnestien – hvilket i øvrigt ikke håndhæves. Desuden har Søgårdsskolen en lokalitet, hvortil der kommer minibusser. Alt sammen på samme tid," fortæller Mikala Berg Dueholm.

Hun oplever, at corona-situationen har forværret problemet, da flere forældre kører i bil på arbejde og derfor også afleverer i bil.

"Bl.a. lærernes p-plads bliver brugt af forældre. Det er en smal stikvej fra Brogårdsvej, men der er ikke plads til to biler, der passerer hinanden, hvilket skaber farlige situationer for de små cyklister, fordi forældrene – modsat lærerne – jo kører retur igen kort efter, hvor der kommer krydsende trafik."

Mikala Berg Dueholm fortæller, at Tjørnegårdsskolens skolebestyrelse har et trafikudvalg, der er i dialog med kommunen om problematikken.

"Indtil videre har vi dog handling fra forvaltningen til gode. Mit personlige indtryk er gode intentioner fra forvaltningen, men også at der er meget langt til handling – selv omkring små konkrete forslag," siger hun.

Ligesom på Gentofte Skole er det nemlig langt fra alle forældre, der respekterer området med standsning forbudt.

"Et eksempel er daglig parkering på 'spærrefladen', hvor børnene skal krydse Tjørnestien for at komme ind til skolen den vej. Det betyder, at børnene skal gå ud mellem parkerede biler med manglende mulighed for visuel orientering til følge," siger Mikala Berg Dueholm

Forbedringer ved Skovgårdsskolen

Kristina Kunz Kharazmi har børn på Skovgårdsskolen, og hun synes heller ikke, at sikkerheden er i top for de små cyklister eller fodgængere på Skovgårdsvej.

"Bilerne kører generelt alt for hurtigt og parkerer ofte også ulovligt. Mange biler stopper heller ikke, når de små forgængere gerne vil over vejen, på trods af, at der er et vejbump. Dog vil jeg rose Skovgårdsskolen og kommunen for, at de har sikret situationen på Ørnekuldsvej, hvor der også er aflevering i coronatiden," skriver Kristina Kunz Kharazmi til Villabyerne.