Det faderløse samfund

Kom til foredrag med forfatteren og historikeren Henrik Jensen i Messiaskirken

Foto: Jesper Bjørn Larsen