DEBAT: Vi skal bruge Radius i den grønne omstilling

Anders Jensen,; kandidat, Radius Elnets forbrugervalg

Debat Debatten om Radius Elnet har gået på, hvem der skal eje det og ikke så meget på, hvad vi vil med vores elnet.

Jeg mener et vigtigt spørgsmål er, hvad vi som samfund vil med vores elnet. Her er vi nødt til at tage vores klima-forpligtelser og regeringens udmeldinger om én million elbiler seriøst. Og så er konklusionen klar: El er fremtidens energiform i Danmark.

Og derfor undrer det mig, at regeringen med den ene hånd ønsker at sælge el-nettet, mens den anden hånd køber gasnettet, som groft sagt er fortidens energiform. En Cevea-rapport fra 2017 viser, at når man privatiserer elnettet, så taber man kontrol over miljøpolitikken. Der er derfor også et miljøargument for ikke at sælge vores elnet.

Jeg mener, at vi har brug for Radius som nexus i en hurtig, grøn omstilling og elektrificering af samfundet. Et netop afsluttet forsøgsprojekt på Frederiksberg viser, at elbilernes batterier kan opbevare overskydende strøm i blæsevejr og sende strømmen tilbage til nettet, når det ikke blæser. På den måde udnytter man både vindmøller og elbiler optimalt og forsøget viser en fortjeneste på 3.500 kr. per bil per år.

Vedvarende energi og elbiler er i de kommende år afgørende for, at vi kan udvikle os til at blive et sundere og rigere land, der lever op til vores internationale forpligtelser på klimaområdet. Elektrificering af samfundet er helt afgørende for at stoppe luftforurening og degradering af klimaet og derfor er det i forbrugernes klare interesse, at et offentligt ejet Radius går forrest som en innovativ kraft i denne omstilling.

Derfor søger jeg valg som forbrugernes repræsentant i Radius Elnets bestyrelse.