Debat: Turbo på klimapolitikken i Gentofte

Debat: Turbo på klimapolitikken i Gentofte

Karen Riis Kjølbye (K), formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, og Malene Brandt (K), næstformand for samme udvalg. Pressefoto

Af Karen Riis Kjølbye, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, og Malene Brandt, næstformand

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2022 med stolthed enstemmigt en omfattende klimaplan for årene 2022-2050. En solid lokal rammeplan for klimaneutralitet og klimarobusthed, og grundlaget for en ambitiøs og realistisk klimapolitik.

Men rammeplaner er ikke nok. Lokale handleplaner bringer borgerne videre i den grønne omstilling.

Et aktuelt eksempel er vores vedtagne ’Strategi for ladeinfrastruktur’ i klima-, miljø- og teknikudvalget.

Vi har en ældre infrastruktur og har lagt plan for, hvordan flere borgerne nemt og hurtigt kan skifte til el-biler ved at have adgang til el-ladere enten på egen eller offentlig grund.

Vores agilitet og pres på Christiansborg har resulteret i de ønskede grønne løsninger for borgerne, både på offentlig vej og på egen grund.

Så det er med politisk tilfredsstillelse, at vi nu løbende kan give borgerne mulighed for at oplade inden for 400 meter fra deres bolig, når der ikke er mulighed for parkering på egen eller boligforenings grund.

Ved etageejendomme og rækkehuse er der ét offentligt ladeudtag pr. 30 elbiler i en radius på 400 m fra deres bolig – samme afstand som til busstoppesteder.

Forvaltningen er i fuld gang med udbud i markedsdialog – 29 el-ladestandere er allerede etableret og 34 flere er snart på plads – idet kun private operatører må etablere ladestanderne – og ikke kommunen.

Og så er der parkeringsforholdene. Det giver jo ikke flere parkeringspladser, fordi vi skifter fra fossilbiler til elbiler. Derfor har vi dedikeret elbilparkeringspladser i bydelscentrene, og vi skal samarbejde med borgerne om fremtidige løsninger for Gentofte på parkeringsområdet.

Vi anvender nu dataindsamling til brug for driftseffektivitet, og der kan ansøges om etablering af kabelskinne i fortov for borgere uden mulighed for opladning af deres elbil tæt på egen bolig.

Politiske planer er lagt for et ungeklimaråd i Gentofte, så den vigtige ungdom bidrager med råd og retning for Gentoftes klimasikre fremtid, og for et nyt spændende opgaveudvalg om borgernes understøttelse af klimamålene.

Vi ønsker borgerne i kommunen et godt nyt el-år.