DEBAT: Straffes fri- og privatskoler – eller hvad?

DEBAT: Straffes fri- og privatskoler - eller hvad?
Det er dette læserbrev fra Venstre-politikeren Kim Valentin, som vor læserbrev­skribent har faktatjekket på. Udklip af Villabyerne, 13. januar.
Det er dette læserbrev fra Venstre-politikeren Kim Valentin, som vor læserbrev­skribent har faktatjekket på. Udklip af Villabyerne, 13. januar.

Carsten Petersen, Ordrupvej 67 B, Charlottenlund

I Villabyerne 13. januar bragtes et læserbrev af MF Kim Valentin (V), som anfører, at regeringen straffer fri- og privatskoler. Jeg har foreholdt Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) læserbrevets forskellige påstande.

Kim Valentin siger, at Gentoftes fri- og privatskoler ikke får del i de ekstra midler, som folkeskolen har fået og fremadrettet vil få tilført. Kim Valentin regner helt frem til 2026.

Dette er delvist korrekt ifølge UVM. Fordelingen for 2022 og frem er dog ikke fastlagt pt., men afventer politiske forhandlinger. Kim Valentin siger, at 4.200 børn i Gentofte Kommune ender med at blive snydt for 10 mio. kr.

UVM kan ikke genkende disse tal fra deres rapporter og redegørelser, og det må derfor stå for Kim Valentins egen regning.

Kim Valentin siger endelig, at den såkaldte koblingsprocent, altså fordelingsnøglen af flere tilskud til henholdsvis folkeskolen og fri- og privatskoler sænkes fra 76 procent til 74,5 procent. UVM mener ikke, at dette er korrekt. Igen savnes en kildehenvisning fra Kim Valentins side.

Det skal endelig tilføjes, at Gentofte er en af de kommuner i landet med det største antal fri- og privatskoler i forhold til folkeskoler. Ikke så underligt, da mange af kommunens familier er ressourcestærke.

Det er glædeligt, at folketingsmedlemmer bidrager til debatten i Gentoftes lokalavis, men det skal i særdeleshed ske på et faktuelt korrekt grundlag. – særligt når afsenderen er MF'er.