Debat: Stop massakre på træerne i Kildeskoven

Debat: Stop massakre på træerne i Kildeskoven

Privatfoto

Af Fredrik Damsgaard, Adolphsvej 29b, Gentofte, Tine Maria Winther, Adolphsvej 29a, Gentofte, Søren Sass, Adolphsvej 27, Gentofte, Vibeke Vinten, Kildeskovsvej 56, Gentofte, med flere

300.000 kroner har kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte til at udpege bevaringsværdige træer i kommunen – ud over de nuværende 1.300.

Det meddeler formanden for byplanudvalget, Jesper Marcus, i Villabyerne den 8. marts. ”Der er noget, der er større end den enkelte,” udtaler han, ”så for at fastholde det grønne Gentofte kræver det, at vi alle bidrager, og at både borgere og kommune gør noget”.

Vi er enig i, at vi alle har pligt til at passe på vores grønne kommune – og ikke mindst de mange smukke træer. Uanset om man er husejer – kommune eller kommunalbestyrelse, skal man naturligvis ikke bare fælde smukke træer, fordi de efter ejerens opfattelse står i vejen.

Men der er noget, der ikke stemmer. Hvordan kan kommunalbestyrelsen på den ene side vedtage en politik, der sigter mod at beskytte kommunens gamle træer mod ejernes overgreb og på den anden side beslutte at fælde fem pragtfulde egetræer i en lille grøn oase i Kildeskoven for at gøre plads til et nyt 25 meters svømmebassin, som med vold og magt skal presses ned på et meget lille og snævert areal.

Egetræet kaldes med rette skovens konge. Det bliver normalt 500-600 år, men kan blive meget ældre. Undersøgelser har påvist, at det kun vokser ½ cm om året. De fældningstruede høje ege i Kildeskoven har i måske 100 år eller mere fået lov til at vokse frit og har derfor fået en smuk og harmonisk form. Disse træer har kommunalbestyrelsen med koldt blod besluttet at fælde. Det stilles i udsigt, at der genplantes nye et andet sted i Kildeskoven. Jo tak, men hverken vores børn, børnebørn eller oldebørn vil nå at få glæde af dem. Og den grønne oase med de høje skyggefulde ege vil for evigt være tabt.

Kære kommunalbestyrelse, udsæt ikke egene i Kildeskoven for en motorsavsmassakre. Nuværende og kommende generationer vil prise jer for, at I besindede jer i tide.

Svar fra Jesper Marcus (K), formand for Byplanudvalget:

Det er fuldstændig korrekt, som læserne skriver, at vi i Kommunalbestyrelsen ønsker at bevare og udvikle det grønne udtryk i vores kommune. I en tæt bebygget bykommune som vores, er vi helt afhængige af, at både kommune og borgere værner om det grønne. Vi kommer i fremtiden til at udpege endnu flere bevaringsværdige træer samt plante flere nye træer i bybilledet og ved vores veje.

Vi fælder kun træer, når det er tvingende nødvendigt, fx hvis et træ er sygt eller som i dette tilfælde på grund af et vigtigt byggeri. De fem træer på plænen til højre ved indkørslen til Kildeskovshallen er ikke udpeget som bevaringsværdige, men de er naturligvis smukke alligevel – selv om de ikke er så gamle som anført i læserbrevet.

Vi planter som altid nye træer som erstatning, der vil bidrage til områdets skovkarakter. Jeg er helt tryg ved, at vi kan bevare det fantastiske område ved Kildeskovshallen. Jeg synes i den forbindelse vi kan være stolte af, at arkitekterne har fundet en løsning, hvor det ifølge Slots- og Kulturstyrelsen ”helt åbenlyst er lykkedes at finde frem til en løsning, der både tilgodeser kommunens byggeønsker og Kildeskovshallens samlede fredningsværdier.”