Debat: Renovering og grøn omstilling

Debat: Renovering og grøn omstilling

Det var i Villabyerne 22. februar, at Connie Hedegaard gjorde opmærksom på, at Novafos udfordrede hendes humoristiske sans.

Af Karen Riis Kjølbye, formand for Klima, Miljø og Teknikudvalget

Kære Connie og øvrige berørte borgere.

Nødvendigheden af humor og udholdenhed i Hellerup-området – det mærker jeg også selv. Jeg forsøger mig nu med en fornuftsmæssig forklaring på generne:

Fjernvarmeudbygningen er stort set på plads, og vandsepareringsprojektet (integreret del af vores ambitiøse klimaplan), betyder gravearbejder for Hellerup-området i 2025 til 2028 og igen i 2043 til 2050.

I brevet fra Novafos meddeles det os, at vi gerne frivilligt må tilslutte os regnvandssystemet allerede nu ved at bestille et regnvandsstik, så vi kan få tilsluttet så mange som muligt, inden der kommer ny asfalt på vejene.

I de områder i Hellerup, hvor der graves i 2043 til 2050 er der foretaget vejvandsseparering, hvorfor det er muligt at tilbyde frivillig tilslutning. Først i 2043-2050 bliver det obligatorisk at tilslutte sig regnvandssystemet – så alt er gennemført ved udgangen af 2050. Der er vi ikke alle særligt unge mere – men giver en klimarobust infrastruktur videre til de næste generationer.

Oven i kommer så den lige afsluttede fortovsrenovering på Høyrups Allé. Vi koordinerer dog så godt det er muligt – dog svært at løse til perfektion alle steder med mange samtidige projekter. Men sidste lag asfalt kommer som følge heraf først på nu.

Men humor er godt – for i går blev jeg selv opmærksom på endnu et projekt på min egen vej, og det var underskydning af elkabler, til sikring af tilstrækkelig elforsyning – også til ladestandere. Samtidig blev vejens træer klippet med kæmpe maskiner og fortovsrenovering påbegyndt.

Den grønne omstilling er krævende og lang, og der er rift om entreprenørerne – en ekstra udfordring i planlægningen. Rækkefølgen kan derfor nogle gange virke ulogisk, men vi forsøger at minimere generne, og dialogen med borgerne er altid vigtig.

Så lad os glæde os over at der er gang i processerne – det modsatte ville ikke værre godt.