Debat: Fjernvarme har spærret mig inde i Gentofte på femte måned

Debat: Fjernvarme har spærret mig inde på femte måned

Af Steen Sørensen, Vilvordehøj 7, Charlottenlund

Gentoftes udrulning af fjernvarme mangler en del planlægning.

1. februar kunne man i Villabyerne læse, at der skal fart på fjernvarmen, og derfor skal borgerne berede sig på – i en periode på 4-6 uger i 7,5 time om dagen – ikke at kunne komme fra og til deres hjem i perioden kl. 8-15.30. Det vil fremme, at alle kan få fjernvarme 4,5 måned tidligere end forventet.

Vilvordehøj – blind sidevej til Vilvordevej – blev lukket fra omkring 27. oktober 2022. Uden nogen advisering.

Henvendelse til borgmester Michael Fenger blev sendt til Jimmy Svantemann i Klima, Teknik og Miljø, som beklager, at der ikke er adviseret, og henviser til en projektleder John Møllegård hos Gentofte Fjernvarme.

Det er fra kl. 7 til 16 – ofte tidligere – og Vilvordevej forventes lukket til november 2023.

Jimmy Svantemann har konstateret, at Vilvordehøj ikke længere er spærret, bruges dog til opmagasinering af skure og maskiner.

Da Vilvordehøj er blind, og man kan kun komme til og fra Vilvordehøj via Vilvordevej, hjælper det ikke meget. Der arbejdes på hver side af Vilvordehøj på Vilvordevej.

På femte måned kan man som borger ikke komme til og fra sin bopæl, ikke få håndværkere, besøg eller andet.

Har kommunalbestyrelsen truffet den beslutning? Tænker ikke, det var sket, dengang Hans Toft var borgmester.

Jimmy Svantemann anfører, man kan komme frem og tilbage, men må forvente ventetid, og ellers skal kommunikationen ske med projektleder Møllegård.

Det er bare svært i hverdagen at holde ved en bom ved Femvejen og signalere, at man skal ind – eller på Søgårdsvej ligeså.

Det er totalt uhørt. Bliv færdige, så der kan åbnes på den første del af Vilvordevej.

Svar fra Jimmy Svantemann, forsynings- og miljøchef, Gentofte Kommune:

Vi er kede af de gener, det medfører for borgerne, når vi etablerer fjernvarme i området i og omkring Vilvordevej, og jeg forstår godt irritationen over, at arbejdet på Vilvordevej påvirker adgangen til Vilvordehøj.

Vilvordevej er en smal vej, hvor der skal nedlægges en stor fjernvarmehovedledning, som skal forsyne hele den nordøstlige del af kommunen. Det er derfor nødvendigt at lukke dele af vejen i dagtimerne, mens anlægsarbejdet står på. For at minimere antallet af dage, hvor dele af Vilvordevej er spærret for gennemkørsel, er tidsrummet for lukninger sat til kl. 7-16 på hverdage.

Af hensyn til både beboere, virksomheder og trafikanter i området er det kun mindre sektioner af Vilvordevej, der lukkes ad gangen. På den måde bliver det muligt at benytte nærliggende veje til at komme omkring i området – og tilgå dele af Vilvordevej. Jeg anerkender dog fuldt ud, at de alternative ruter ikke hjælper på adgangen til Vilvordehøj, der jo er en blind vej.

Der er i fredags blevet åbnet på første del af Vilvordevej fra Femvejen frem til Søllingsvej. Vilvordehøj ligger ud for næste område på Vilvordevej, der bliver færdig – det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige præcis, hvornår der bliver åbnet på dette stykke.

På de store skilte, der står i hver ende af det overordnede område, der arbejdes i, er der et telefonnummer, så man kan få kontakt til entreprenøren, hvis det ikke lige er muligt at få fat på en medarbejder i området. Anlægsarbejdet på Vilvordevej forventes at være helt færdigt ved udgangen af november 2023.