Debat: Det usynlige Gentofte og udligning

Af Flemming Bækkeskov, Ved Kæret 12, Gentofte

En repræsentant for organisationen Socialpolitisk Forum, John Andersen, oplyser i et læserbrev i Villabyerne 19. april, at Socialpolitisk Forum vil sætte fokus på at informere om, at der i Gentofte Kommune – på trods af mange både store indkomster og villaer – bor rigtigt mange mennesker med helt almindelige indkomster.

På baggrund af, at Gentofte Kommunes borgere i medfør af den kommunale udligningsordning afleverer 46 procent (4,2 mia. kr.) af kommunens skatteprovenu til andre kommuner, så må det være godt, at vi alle kæmper for at få andre kommuner og ikke mindst landspolitikerne til at forstå, at vi her i kommunen sparer på en række velfærdsområder for at kunne betale for, at andre kommuner kan have velfærdsfaciliteter i en kvalitet om et omfang, som vi ofte blot kan drømme om.

Et konkret eksempel er svømmehallen, hvor vi til betydelig gene for både unge og ældre, i modsætning til en række andre kommuner, ikke har råd til at sætte badevandstemperaturen op.

Derfor: Tak til Socialpolitisk Forum for dette initiativ med håb om, at organisationen også når ind til de landspolitikere, som i deres visdom er medvirkende til, at der – som Socialpolitisk Forum påpeger – er mange i Gentofte Kommune, som har det økonomisk svært og har vanskeligheder med at få tilværelsen til at hænge sammen.