Debat: Det er en kommunal opgave at redde liv

Debat: Det er en kommunal opgave at redde liv

Arkivfoto: Christian Als

Foto: CHRISTIAN ALS

Af Frederik Dehlholm, EL, kommunalbestyrelsen, Callisensvej 12, 2900 Hellerup

Enhedslisten i Gentofte har igennem mange år i forbindelse med budgetforhandlingerne forslået at opsætte flere hjertestartere på kommunale bygninger, på plejehjem, ved S-togsstationer, ved busstoppesteder med videre. Dette for at sikre, at hjertestarterne er tilgængelige i hele kommunen og i hele døgnet – og ikke kun i institutioner og butikkers åbningstider.

Vi har blandt andet foreslået, at kommunen skal lave en nøje kortlægning, så de opsættes strategisk fornuftige steder. Desværre er Enhedslisten hver gang blevet mødt med en afvisning i kommunalbestyrelsen med den begrundelse, at det skete i forvejen.

I det budgetforlig vi indgik i efteråret fik Enhedslisten et krav om flere hjertestartere med i budgetforliget.

Ifølge TrygFondens anbefalinger bør der i Gentofte være cirka 625 offentligt tilgængelige hjertestartere hele døgnet. Men ifølge forvaltningens opgørelse fra februar 2023 er der i dag opsat 284 hjertestartere, hvoraf kun de 165 er tilgængelige hele døgnet!

Resten – 119 hjertestartere – sidder inde i bygninger, hvor dørene låses ved lukketid. Der er dermed i de seks år vores forslag er blevet nedstemt stort set ikke kommet flere hjertestartere i Gentofte. Derfor er det godt, at kommunalbestyrelsen endelig nu har vedtaget at gøre noget ved sagen.

Skal kommunen leve op til TrygFondens anbefalinger, skal der altså skaffes og opsættes 341 nye hjertestartere. Det koster cirka 20.000 kroner at installere en hjertestarter.

Hjertestartere kan finansieres via de årlige budgetforlig inden for institutionernes budgetter, af boligforeninger, sportsklubber, forretningsdrivende og af flere butikker i fællesskab på vores indkøbsstrøg og i indkøbscentre. Det er også muligt at søge tilskud via fonde for eksempel Trygfonden.

Er opsætning af hjertestartere en offentlig opgave? Ja. Det mener Enhedslisten. Dels fordi de kan redde menneskeliv, og dels fordi færre borgere får mén efter et hjertestop.