Byggeprojekter frustrerer borgere: “Når det går ud over en offentlig strand, insisterer jeg på at sige fra”

Sigridsvejs beboere er trætte af de to store byggerier, der er i gang på vejen. Gentofte Kommune forsikrer, at der jævnligt føres tilsyn

Foto: Signe Haahr Pedersen

Det lugtede af gylle, svovl og rådne æg, da Marianne Victor Hansen torsdag i efterårsferien kom hjem til sit hus på Sigridsvej i Hellerup. Stanken kom fra enden af vejen, hvor to store byggeprojekter lige nu er i fuld gang.

Det ene har de fleste Gentofte-borgere nok hørt om. Det er advokaten Jan Leth Christensens omdiskuterede kommende hjem 'Villa Leth'. Det andet ligger lige overfor, og bygherren her havde efter tilladelse fra Gentofte Kommune pumpet såkaldt sekundært grundvand op fra jorden og ledt det ud i havet.

Udover at lugte, løb vandet over og gennem en overløbskanal ned på det lille stykke strand, som befinder sig lige nedenfor de to byggepladser.

Stranden var i forvejen hårdt ramt efter, at Leths byggeri ved en fejl en måneds tid tidligere havde ledt en masse vand ud samme vej, hvilket resulterede i, at en stor mængde sand forsvandt.

"Stranden er blevet væsentligt indskrænket. Gentofte Kommune er enig i, at der er begået et regelbrud, men der er ingen sanktioner," siger Marianne Victor Hansen, der frygter, at stranden på sigt helt forsvinder.

"Jeg føler mig forsvarsløs. Vi har en kommune, som tilgodeser nogle få private bygherrers interesser fremfor borgernes tarv. Det er absurd, at det skal gå ud over en offentlig strand. Hvem er advokat for den? Hvem forsvarer vores fælles gode, som stranden er? Jeg er sikker på, at de i kommunen ligger vandret og gør en hel masse, men der bliver ikke handlet."

Midt i september sendte 32 husstande fra Sigridsvej et fælles brev til Gentofte Kommune, hvor de klager over de gener, de oplever i forbindelse med de to byggerier, der er i gang på vejen.

Generne tæller blandt andet støj, støv, adgangsforhold til vejen og stranden samt parkeringsproblemer (på grund af byggearbejdet er der parkeringsforbud i højre side af vejen i dagtimerne).

"Som borgere håber vi, at kommunalbestyrelsen i sidste ende vil forholde sig til, om kvarteret og kommunen de næste mange år skal være byggeplads for store mastodont-byggerier på små fredelige villaveje, som vil belaste vores liv og kommune i mange år frem," skriver borgerne i brevet og appellerer til, at lokalpolitikerne griber ind.

For Marianne Victor Hansen er det særligt strandens tilstand, der fylder.

"Jeg mener, det er et politisk ansvar at sikre de offentlige strande," siger hun.

På spørgsmålet, om det ikke ville være rarere for alle at arbejde for et godt naboskab, svarer Marianne Victor Hansen:

"For mig er er det ikke en nabokrig. Larmen kan jeg godt håndtere ved at sove med ørepropper og ikke at arbejde hjemme i dagtimerne. Men når det går ud over en offentlig strand, insisterer jeg på at sige fra, fordi det er et grundprincip i Danmark, at alle har ret til at færdes langs vores kyster. Det, synes jeg ikke, et par enkelte bygherrer skal have lov til at obstruere."

Gentofte Kommune bekræfter overfor Villabyerne, at det var en fejl, da byggeriet på Sigridsvej nr. 25 ledte overfladevand og grundvand ud på stranden, og at kommunen rettede fejlen med det samme, man blev opmærksom på den.

"Hvilke konsekvenser fejlslutningen skal have i form af eventuelt påbud om retablering af det bortskyllede sand, vurderes i øjeblikket af Natur og Miljø," skriver kommunen.

Med hensyn til den udledning, der skete fra Sigridsvej nr. 22 siger kommunen, at man her gav tilladelse til udledningen, fordi: "der ikke er noget strandareal foran ejendommen."

Når det gælder den frustration, som de to byggerier skaber hos beboerne på Sigridsvej, siger Teknik og Miljøudvalgsformand Karen Riis Kjølbye (K):

"Jeg har forståelse for, at et langvarigt byggeprojekt kan være generende. For det er det mange gange. Men jeg har tillid til, at Gentofte Kommune administrerer sin opgave korrekt og følger lovgivningen, der er på området."

Borgerne føler, at kommunen tager mere hensyn til bygherrerne end til borgerne. Hvordan forholder du dig til den kritik?

"Det kan jeg afvise. Det er ikke sådan, at bygherren har cart blance til at foretage byggearbejde og indrette byggepladsen, som man vil. Gentofte Kommune er som alle andre kommuner forpligtet til at administrere efter den byggelovgivning, vi har i Danmark. Som tilsynsmyndighed fører kommunen tilsyn i forhold til overholdelse af reglerne. Og i den her sag har der været hyppige tilsynsbesøg."

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de to bygherrer.

Strandstriden på SigridsvejAdgangen til stranden har været et emne fra begyndelsen af Jan Leth Christensens byggeprojekt på Sigridsvej, da han satte afspærringer op nede ved stranden. Både Gentofte Kommune og Miljø- og Fødevareklagenævnet slog i den forbindelse fast, at afspærringerne skulle fjernes.Siden har Jan Leth Christensen stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet for dets afgørelse. Kammeradvokaten har afvist hans påstande.