Byggeboom koster dyrt

Ekstraregningen for SKUB bliver op mod 100 mio. kr., og samtidig kan mangel på håndværkere og betonelementer medføre, at nogle af skolernes ombygningsplaner bliver forsinket. Kommunen er uden skyld i udviklingen

Knaphed på håndværkere og prisstigninger på 20-30 pct. inden for de seneste seks måneder.

Det er situationen i byggebranchen, og denne udvikling vil få stor betydning for kommunens igangværende og kommende SKUB-projekter, der vil blive markant dyrere end budgetteret. Samtidig er leveringstiden for bl.a. betonelementer tredoblet, og det kan betyde forsinkelser for byggerierne.

Alle bliver berørt

Projekterne for Ordrup hal, fritidscenter og multihal på Gersonsvej, Skovshoved Skole, Skovgårdsskolen samt tandklinikkerne på Ordrup Skole og Bakkegårdskolen er totalt prissat til 285 mio. kr., hvoraf entreprenørudgifterne udgør 240 mio. kr.

Tidsplanen for færdiggørelse af projekterne strækker sig til udgangen af 2007. En prisstigning på 20 pct. inden for denne periode vil alene for disse byggerier medføre en merpris på entreprenørregningen på 45-50 mio. kr. Senere kommer bl.a. Munkegårdsskolen til.

De igangværende projekter på Søgårdsskolen og Tranegårdskolen vil ligeledes blive berørt, dog i væsentligt mindre omfang.

"Det er desværre vilkårene, men de enkelte skoler skal have samme vilkår og ikke stilles ringere, fordi de er kommet senere i gang med byggeprocessen. Det er jo ikke deres skyld, at priserne i byggebranchen er steget," siger Steen Mogensen, formand for Skole- og Børneudvalget.

"Bortset fra Skovgårdsskolen er alle enheder blevet prissat igen, og vi tror så meget på de nyeste estimater, at der forhåbentlig kun bliver behov for mindre justeringer undervejs."

Tre muligheder

Politikerne har forskellige muligheder for at tackle den nye situation.

Man kan omdefinere projekterne, så de bliver billigere. En anden mulighed er at udskyde et eller flere af projekterne og så håbe på, at prisniveauet i byggebranchen i mellemtiden finder et mere naturligt leje.

Det er dog problematisk for flere af de igangværende projekter, der er koblet sammen med kommende projekter: Eksempelvis skal Ordrup Skole fremover anvende idrætsfaciliteterne i Ordrup hal, mens Tranegårdskolen er påtænkt timer i multihallen på Gersonsvej, ligesom villaen, der i dag huser fritidsklub, skal nedrives og udearealet indrettes, når GFO'en flyttes til fritidscentret på Gersonsvej.

En tredje mulighed er at strække projekterne over længere tid.

"Som udgangspunkt ønsker vi ikke at forhale tingene. Derimod bliver vi nødt til endnu engang at kigge nøje på skolernes ønskeliste og barbere nogle af de mest flyvske ønsker væk i det færdige projekt," siger Steen Mogensen.