Borgerne tages med på råd

Gentoftes Kultur- og Fritidsudvalg arrangerer borgermøde om akvariebygningernes fremtid

Foto: Anne Schøning Christensen

De var mødt talstærkt op.

Gentoftes Kultur- og Fritidsudvalg, repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, borgmester Hans Toft og Carsten Jarlov, direktør i Slots- og ejendomsstyrelsen.

Det var nemlig akvariebygningernes skæbne, der var på dagsordenen ved et møde i forrige uge.

Ingen ved nemlig, hvad der skal ske med bygningerne, når Danmarks Akvarium flytter ud i slutningen af 2012.

Ifølge Eyvind Vesselbo, formand for Kultur- og fritidsudvalget, blev de fremmødte fra kommunen vist rundt, orienteret om husets stand og økonomien i en eventuel restaurering.

Herefter var der møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

"Der var stemning for, at vi skal arbejde videre med denne sag. Alle kunne se mange muligheder i bygningerne", fortæller Eyvind Vesselbo.

Og borgerne, de får også mulighed for at blive inddraget. Kultur- og Fritidsudvalget indkalder til et borgmøde.

"Mødet vil blive efter sommerferien. Her vil borgerne få mulighed for at høre nærmere om rammerne og komme med deres idéer, som vi vil samle sammen", siger Eyvind Vesselbo.

Intet er besluttet

Men inden borgerne i Gentofte begynder at glæde sig for meget til et nyt koncerthus, kulturhus eller ungdomshus, som er blandt nogle af de idéer, der er blevet fremlagt, så skal Slots- og Ejendomsstyrelsen beslutte sig for, hvad de vil med bygningerne og grunden.

Og den beslutning er ifølge Slots- og Ejendomsstyrelsens pressechef, Jacob Holst Rasmussen, stadig ikke taget.

"Der er stadig en masse, som mangler at falde på plads, før vi melder ud, hvad der skal ske", siger pressechefen og tilføjer, at der blandt andet ligger nogle gamle servitutter for området, der beskriver, hvad man må, og hvad man ikke må.

"Det er blandt andet sådan noget, vi skal have undersøgt nærmere", siger han.