Borgere bruger ord som ’pengemaskine’ og ’snyd’: Parkeringsfirma afviser al kritik

Apcoa Parking mener, deres handicapskilt overholder alle regler og har ingen planer om at markere det tydeligere, at der er tale om en handicapparkering

Et ubesvaret spørgsmål: Var den gamle plads lovlig?

På parkeringspladsen netop her bliver der stanget bødet ud i stor stil til overraskede bilister. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Villabyerne har grundigt redegjort for kritikken fra Stig Arnsel, Peter Kristiansen og Jette Jørgensen over for Apcoa Parking, EuroParks moderselskab, og vi har bedt om deres kommentar til den hårde kritik.

Vi har også spurgt om, hvor mange bøder selskabet har givet på den pågældende plads, siden de overgik til at kalde det en handicapparkering i fjerde kvartal af 2022 (det har ikke været muligt at få oplyst den præcise dato).

Endelig har vi spurgt, hvorfor selskabet ikke markerer det mere tydeligt, at der er tale om en handicapparkering – f.eks. med et handicapsymbol på asfalten – når nu skiltet har samme farve og typografi som de almindelige skilte på pladsen.

På trods af gentagne forsøg har vi ikke fået svar på, hvor mange bøder – eller kontrolgebyrer, som de selv kalder det – der er blevet uddelt på pladsen, men vi har fået dette fyldige svar fra Apcoa Parkings presseafdeling, som vi bringer i sin fulde længde:

“I relation til de 3 navngivne personer og sagerne, da skal vi gøre opmærksom på, at vi som klar hovedregel aldrig kommenterer enkeltsager eller sager individuelt.

Som tidligere oplyst, da er private parkeringsselskaber underlagt særlig lovgivning omkring udformning og placering af skiltning. Denne lovgivning findes i BEK nr. 202 af 28/02/2014. Dette betyder, at det er lovpligtigt for private parkeringsselskaber at opsætte sort skiltning med hvid skrift. Dette kan være årsagen til, at nogle parkanter opfatter skiltningen som værende ens. Men teksten og billede på skiltet er forskellig og relevant for den enkelte parkeringssituation.

Herudover er der begrænsninger i forhold til skiltenes placering, på baggrund af parkeringspladsens/-husets indretning. En naturlig konsekvens er, at skiltning kan opsættes på tilgængelige søjler, for at være mest muligt synlige.

I den nævnte bekendtgørelse findes ligeledes regler omkring parkanters orienteringspligt. En parkant skal således afsøge parkeringsområdet i alle retninger og/eller omkring et umiddelbart nærliggende hjørne. Skiltningen skal være placeret, sådan at der er rimelig tid til fra bil eller til fods at orientere sig om deres nærmere regler.

På den pågældende parkeringsplads er Handicapskiltet placeret lige ud for, nærmest inde i, den pågældende parkeringsbås. Skiltet er placeret i en højde, der gør det synligt gennem et køretøjs front-/bagrude. Som nævnt er det ikke vores opfattelse, at skiltningens udformning eller placering giver anledning til fortolkningstvivl.

I relation til markering på underlag, da er det desværre vores oplevelse, at asfalt-afmærkninger ligeledes kan overses.

For at parkeringsbåse reserveret til handicapparkering kan have den tiltænkte virkning og udnyttelse, altså at lette parkeringen for personer med handicap, placeres disse båse i reglen altid med kortest mulig afstand til ind- og udgange samt i bredest mulige båse. Dette i relation med de begrænsninger, der findes i forhold til placering og udformning af skiltning samt parkeringspladsens indretning, medfører en begrænset mulighed for indretning af oplysningerne om handicapparkeringsbåse.

Som nævnt iagttager skiltningen og udformningen heraf, gældende lovgivning. Vi er naturligvis kede af, at nogle parkanter mener at have haft en kedelig oplevelse på nogen af vores parkeringspladser. Har parkanter spørgsmål eller yderligere oplysninger til et modtaget kontrolgebyr, da opfordrer vi altid til at parkanter fremsender disse.“