Beslutning om ny svømmehal udskudt

Mandag blev det vedtaget, at nye eksterne analyser skal skabe klarhed over den endelige beslutning af, hvor Gentofte får sin nye svømmehal

En ny lokalplan var planlagt til at blive besluttet af kommunalbestyrelsen i december 2021, men placeringen af Gentoftes nye svømmehal er nu udskudt til marts 2022.

Under økonomiudvalgsmødet mandag 6. december blev beslutningen om at udvide Kildeskovshallen udskudt for i stedet at iværksætte nye eksterne analyser af drift, vedligeholdelse og anlægsomkostninger af et 25 meter bassin og et varmtvandsbassin i henholdsvis Kildeskovshallen og ved Gentofte Sportspark, samt et 50 meter bassin og to varmtvandsbassiner ved Gentofte Sportspark.