Barakker står klar til ukrainske flygtninge

Med midlertidige boliger ved 
Gentofte Rådhus og ved Byens Hus kan Gentofte Kommune huse op til 500 ukrainske flygtninge

Debat: Succesfuld integration af ukrainere i Gentofte