114 millioner til byggeplan

Med bevillingen fra Region Hovedstaden kan Gentofte Hospital gå i gang med renoveringen af de nedslidte patientbygninger. Den første bygning står klar i oktober 2009, den sidste i 2015

Politikerne i Region Hovedstaden besluttede tirsdag aften at bevillige 85 millioner kr. til, at Gentofte Hospital kan gå i gang med at detailplanlægge den første af syv faser i en gennemgribende renovering af hospitalets bygninger.

Hospitalet fik bevilliget yderligere 29 millioner kr. til renovering af tage og vinduer over de næste to år, som også er en del af den samlede renovering.

"De to bevillinger er et stort skridt videre mod at få skabt nogle fysiske rammer, der understøtter den høje faglige kvalitet og moderne behandlingsmetoder, som Gentofte Hospital er kendt for. Når hele renoveringen er gennemført i 2015, vil vi have et af de mest moderne og fleksibelt indrettede hospitaler i hele landet", udtaler hospitalsdirektør Henning Daugaard.

Første fase

Den første fase omfatter renoveringen af en af hospitalets største bygninger med sengeafsnit og ambulatorier.

Bygningen kommer til at rumme audiologien fra Bispebjerg Hospital, som med hospitalsplanen nu er lagt sammen med Øre-næse-Hals/audiologisk afdeling. I bygningen vil der også være nærskadestue og en Akutmodtagelse.

Samtidig med denne ombygning skabes der plads til indflytningen af Rigshospitalets Allergiklinik og laboratorium, der hører under Gentofte Hospitals hud- og allergiafdeling.

Indflytningen af de to funktioner er en vigtig brik i det fysiske puslespil for den samlede hospitalsplan i Region Hovedstaden og vil være med til at kickstarte rokaderne på de andre hospitaler i regionen, der skal være med til at føre hospitalsplanen ud i livet.

Den første gennemrenoverede patientbygning forventes indviet samtidig med de nye 14.000 m² store behandlingsbygninger i centrum af hospitalet i oktober 2009.