100 almene boliger på vej til Ørnegårdsvej

Nyt byggeri af 50 almene familieboliger og 50 ungdomsboliger fik grønt lys efter endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen

Foto: Kathrine Albrechtsen

100 almene boliger på Ørnegårdsvej 6 blev i mandags under kommunalbestyresmødet stemt igennem.

Planerne om de 50 almene familieboliger og 50 ungdomsboliger affødte et borgermøde den 5. oktober og har siden været i offentlig høring i to måneder. Her blev boligplanerne ikke modtaget med stor applaus.

I 14 kritiske høringssvar blev der udtrykt en kraftig modstand mod at bygge flere almene boliger i netop det hjørne af kommunen.

Som én borger skrev:

"Verdens dårligste idé! Området er allerede belastet af ungdomsboliger og flygtningeboliger. Trafikken omkring især de to daginstitutioner Solstrålen og Dragen samt stien op til Tjørnegårdsskolen er i forvejen et stort kaos hver morgen. Yderligere boliger og beboere, som skal benytte området vil forværre dette drastisk! Skolen har i forvejen en af de højeste procentdele af flygtninge og tosproglige. Det er ALTAFGØRENDE for både trivsel, faglighed og integration at få dette spredt ud over hele kommunen."