Zanne Jahns første 25 år som kulturhusleder

Foto: Mikkel Kjølby