Veteraner fra flyvestationen holdt jubilæum

Redaktionen

I forbindelse med det netop afholdte 60-års veteranjubilæum fra den tidligere Værløse Flyvestation blev jubilarerne hyldet af Flyvevåbnets Soldater Forening. Blandt veteranerne var Jørgen Sønderskov Jørgensen, Allerød, tidligere sergent i Operationsafdelingen på Værløse, Ole Sonberg, Farum, tidl. korporal ved Brand- & Redningsvæsenet og Per Kattrup, Farum, tidligere sergent ved kurer & garagemesteri på Værløse og Karup