Vejdirektoratet inviterer til borgermøde om motorvej

Bliv klogere på udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen

Vejdirektoratet inviterer til borgermøde om motorvej

Vejdirektoratets udvidelsesprojekt omfatter at undersøge mulighederne for at udvide motorvejen med et ekstra spor i hver retning mellem Ring 4 og Slangerupvej i Farum herunder også muligheden for at anlægge nye nødspor. Arkivfoto: Louise Mørch Vilster

Der er planlagt både en udvidelse og en forlængelse af Hillerødmotorvejen, og det er der nu mulighed for at blive klogere på. Vejdirektoratet holder den 9. februar et borgermøde kl.19-21 i Farum Arena.

Her kan borgere høre mere om projektet, stille spørgsmål samt komme i dialog med Vejdirektoratets folk. Furesø Kommune vil også være til stede ved mødet. Allerede fra kl.17.30 er der mulighed for at komme og tale med Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet gennemfører frem til 2024 en miljøkonsekvensvurdering (MKV) for en udvidelse af Hillerødmotorvejen mellem Ring 4 og Slangerupvej i Farum. Undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, naboer, trafikanter, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde. Idéfasen løber fra den 26. januar til den 6. marts 2023.

Støjdæmpning

For borgmester Ole Bondo Christensen (S) er det især vigtigt, at støjdæmpning bliver tænkt ind i undersøgelsen.

– Jeg er glad for, at Vejdirektoratet kommer og fortæller om dette store projekt og lægger op til dialog. Projektet vil øge den store belastning fra trafikstøj, som mange allerede oplever i dag. Derfor vil jeg opfordre borgere til at deltage i borgermødet og gøre opmærksom på, at der skal gøres noget ved trafikstøjen. Vi skal ikke vente til motorvejen er udvidet om tidligst seks år. Vi skal have en samlet plan for støjdæmning langs motorvejen gennem hele kommunen. Frem til, at dette er på plads, skal vi allerede nu sætte hastighedsgrænsen ned til 90 km/t gennem Furesø”, siger Ole Bondo Christensen i en pressemeddelelse.

Furesø Kommune har anmodet Vejdirektoratet om midlertidigt at sætte hastigheden ned fra 110 km/t til 90 km/t på Hillerødmotorvejen mellem afkørsel 7 ’Skovbrynet’ og 11 ’Allerød S’. Lavere hastighed vil sænke støjen markant, sænke bilernes CO2-udledning med 25 procent og kun føre til godt 1 minuts længere rejsetid.

– Det er helt afgørende at støjdæmpning tænkes sammen med udvidelsen. Derfor arbejder vi i Furesø på en helhedsplan for støjdæmpningen af motorvejen gennem hele Furesø. I Furesøs optik skal hastigheden ned indtil, der er en effektiv støjdæmpning på plads. Lavere hastighed nu vil sænke støjen markant indtil da, siger Egil Hulgaard formand for støjudvalget (K) i samme pressemeddelelse.