Udvalgsformand forstår ikke lokalplankritik

Foto: Jimmy Rømer
290708 Furesø, John Allentoft (C) om trafikstøj. Her på Fiskebækvej med den billige fart- og støjdæmpende markering.
  Foto Lars Skov
290708 Furesø, John Allentoft (C) om trafikstøj. Her på Fiskebækvej med den billige fart- og støjdæmpende markering. Foto Lars Skov

Formanden for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø Kommune, John Ingemann Allentoft (K), står uforstående overfor kritikken af Lokalplan 119 i Jonstrup.

– Både Jonstrup 89 og andre interessenter er hørt i den aktuelle sag om Lokalplan 119, og deres kommentarer har ført til 18 konkrete ændringer i den færdige plan. Det er en kompleks sag at lave en ny bydel, der grænser op til en eksisterende by. Derfor har udvalget lagt vægt på, at der har været den nødvendige kontakt til de lokale interessenter, herunder til Jonstrup 89. Vi har holdt borgermøde og særskilte møder med Jonstrup 89. I den seneste høring indkom der 17 høringssvar fra borgere, virksomheder og foreninger. Fra Jonstrup 89 modtog vi et meget omfattende og grundigt høringssvar. Udvalget har drøftet alle høringssvar punkt for punkt, og 18 forhold i lokalplanen er da også blevet ændret på baggrund af de indkomne høringssvar – herudover har høringssvarene givet anledning til en række mindre justeringer og præciseringer i planen, forklarer John Ingemann Allentoft.

Han fortsætter:

– Et flertal i udvalget synes, at vi med Lokalplan 119 er landet på en rigtig god, gennemtænkt og langsigtet løsning, der tilfører Jonstrup nogle varierede og attraktive nye boligmiljøer. De nye boliger vil styrke lokalsamfundet og forbedre mulighederne for at opretholde en række lokale byfunktioner til glæde for alle i Jonstrup. Udfordringen har været at forene hensynet til de eksisterende beboere og områdets natur med hensynet til de kommende beboere. Vi har i udvalget lagt vægt på, at de nye boligområder bliver en integreret og ligeværdig del af det Jonstrup, vi kender. Samtidig har vi bevaret alle de naturelementer, som fandtes i området i forvejen".

Jonstrup 89 fastholdt i det seneste høringssvar, at område C, der skal rumme 28 nye boliger, skulle trafikbetjenes fra Jonstrupvangvej øst for byen. Denne løsning kunne forvaltningen ikke anbefale.

– Man fremlagde i stedet en mere trafiksikker vejtilslutning til Jonstrupvej, som kobler de nye boliger op på den eksisterende by. Efter at have vurderet fordele og ulemper ved de to løsninger, valgte flertallet i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget at følge forvaltningens indstilling. Ved anlæggelsen af nye boligområder er vi lovmæssigt forpligtet til at forholde os til trafikstøj og mulig støjafskærmning, men også her har høringssvarene været med til at skærpe bestemmelserne i lokalplanen. I den endelige lokalplan er det kun tilladt at etablere støjskærme, hvis det er nødvendigt for at overholde grænseværdierne for trafikstøj. Eventuelle støjskærme må maksimalt være 180 centimeter høje og skal skjules bag grøn beplantning. De 180 centimeter svarer til de hække, der allerede eksisterer langs vejen, og som under alle omstændigheder vil kante den nye bebyggelse. Vi bevarer på denne måde områdets smukke, naturgrønne udtryk, slutter John Ingemann Allentoft.