Transportministeren kigger på hurtigbus på Ring 04

Transportministeren kigger på hurtigbus på Ring 04

Transportministeren kigger på hurtigbus på Ring 04

Foto: Mikkel Kjølby