Sygefraværet halveret i Furesøs hjemmepleje

Ny organisering af Hjemme- og Sygeplejen halverer sygefraværet

ARBEJDSLIV Furesø Kommunes udvalg Ældre og Sundhed godkendte i foråret, at Hjemme- og Sygeplejen ændrede organisering. Formålet er, at borgere skal opleve større kontinuitet og sammenhæng i deres hjælp og pleje. Samtidig får medarbejderne større indflydelse, og nu viser tal, at sygefraværet er halveret.

“Med mere medbestemmelse og højere arbejdsglæde er det forventningen, at sygefraværet går ned. Det ses allerede inden, organisationsforandringen er fuldt gennemført. Der er sket et markant fald i sygefravær fra 8,6 % til 4,6 % i gennemsnit i Hjemme- og Sygeplejen,” skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Den nye organisation og ændret ledelsesstrukturen betyder, at hjemmeplejen går fra være inddelt i tre store områder til i seks mindre enheder, hvor der er nærværende, faglig ledelse, som giver tæt dagligt samarbejde med sygeplejen omkring borger, skriver altså Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Mindre bureaukrati

Borgerne vil med organisationsforandringen i hjemmeplejen opleve at få mere indflydelse på den hjælp og pleje, de har brug for.

“I stedet for at skulle igennem skriftlige ansøgninger og unødigt bureaukrati, er samarbejdet med og om borgerens ønsker og behov grundlaget for den hjælp, der visiteres til. Det giver mere fleksibilitet i det daglige samarbejde mellem social- og sundhedsassistenter og -hjælpere og borgere samt deres pårørende og hjælpen afstemmes hurtigere,” skriver Furesø Kommune i deres pressemeddelelse.

Jk

Sygefraværet i ældreplejen i Furesø Kommune er halveret, fortæller kommunen. Pressefoto