Store overskridelser af budget i sigte: Det bliver svært

Budgettet, der blev vedtaget sidste efterår, ser nu ud til at blive overskredet med op mod 30 millioner. Kommunen sætter gang i initiativer, der skal få budgettet i balance.

Stigende udgifter i millionklassen spænder ben for kommunebudget

Det hjælper, at Furesø havde et mindreforbrug på 10 millioner kroner sidste år efter opbremsning i udgifter. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Selvom kalenderen kun siger marts, så ser Furesø Kommune allerede ind i en svær økonomisk situation for dette års budget. Det er på baggrund af stigende udgifter til især energi, hjemmepleje og handicapområdet.

Sagen blev diskuteret på det seneste møde i økonomiudvalget, hvor der blev indstillet fra forvaltningen, at alle fagudvalg skal udvise tilbagehold med udgifter, og at de skal fremlægge forslag til besparelser.

Det er særligt på områderne ’handicap, social og psykiatri’ samt ’ældre og sundhed’, at der forventes større udgifter end planlagt. Her er merudgifterne på henholdsvis 14,5 millioner kroner og 12 millioner kroner. Derudover regnes der inden for ’børn og skole’ med ekstra udgifter for 4,2 millioner kroner for 2023. På den positive side har en tilbageholden i udgifter sidste år givet et mindreforbrug på 10 millioner kroner for 2022.

Fortsætter med 19 grader

For at finde pengene til de øgede omkostninger så skal der nu sættes gang i en række initiativer. Det første bliver at fastholde indendørstemperaturen i de offentlige bygninger på 19 grader i resten af 2023.

Ifølge forvaltningen så er den svære økonomiske situation ikke særlig for Furesø Kommune.

– Disse økonomiske udfordringer berører også en lang række andre kommuner. En række kommuner har allerede meldt ud, at de genåbner budgetterne for 2023 eller går i gang med at se på opbremsninger i forbruget, herunder besparelser for at sikre budgetbalance i 2023, står der i indstillingen til politikerne.

I Furesø Kommune bliver budgettet dog ikke genåbnet, men kommunens enheder skal være tilbageholdende med at bruge penge og med at besætte ledige stillinger.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at få en kommentar fra borgmester Ole Bondo Christensen (S), men han vil først kommentere sagen efter næste byrådsmøde, hvor den økonomiske situation skal drøftes med de øvrige partier. I stedet henviser han til en pressemeddelelse, som kommunen torsdag sendte ud.

Det bliver svært

– I efteråret vedtog vi et stramt budget, der både krævede serviceforringelser og afskedigelser. Samtidig måtte vi indføre udgiftsstop og varme mindre op end sædvanligt for at holde udgifterne nede. Som tiderne er nu, ser vi ind i en række udgiftsstigninger og et stort pres på den kommunale økonomi. Det kalder på handling nu – tidligt på året, så vi så tidligt som muligt får bremset op, og så vi kan overholde budgettet, siger han i pressemeddelelsen.

Jesper Larsen (V), næstformand i Økonomiudvalget, tilføjer i samme pressemeddelelse, at fagudvalgene nu en vigtig opgave.

– Vi var fælles om at vedtage et budget i efteråret – nu skal vi være fælles om at finde og drøfte yderligere tiltag, som kan reducere udgifterne. Det bliver svært, men kun på den måde kan vi få lagt en god plan for at holde budgetterne, sikre balance i økonomien og tryghed for borgerne i 2023, siger han.