Socialrådgivere er glade for ny aftale

Foto: Mikkel Prytz

Furesø: Der er tilfredshed blandt socialrådgiverne i Furesø Kommune med den aftale, som de ansatte indgik med kommunen mandag. Her mødtes repræsentanter for socialrådgiverne og deres fællestillidsmand med borgmester, direktion og ledelse i forvaltningen.

– Vi synes, det er en god aftale. Vi har ikke fundet en løsning på problemerne, men vi har en fælles vilje til sammen at finde den rette løsning, siger Peter Johnsen, der er fællestillidsmand for socialrådgiverne i Furesø Kommune.

I sidste uge sendte socialrådgiverne i Børn- og Ungerådgivningen et brev til byråd, borgmester og kommunaldirektør. Her udtrykte de deres frustration over arbejdssituationen, som efter deres mening lider under færre medarbejdere, flere sager og en generel følelse af at være utilstrækkelig.

På mødet i denne uge blev det blandet andet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der blandt andet skal se på sagsmængden per medarbejder i forhold til andre kommuner. Arbejdsgruppen skal også forsøge at afdække, om der er områder med behov for en ekstra indsats. Dette skal blandt andet lette socialrådgiverne i deres administrative opgaver, så de får frigjort mere tid til direkte kontakt med borgerne.

– Vi går nu i gang med en proces for at undersøge området grundigt, så vi kan lave en bedre planlægning, omfordele ressourcerne og bedre matche behovene. Den proces er vi indstillet på at give en chance. Medarbejdere og ledelse har jo et fælles projekt, der handler om at understøtte børn og unge med særlige behov, siger Peter Johnsen.