Skal spare 50 millioner: Det kommer til at kunne mærkes

Stigende udgifter og økonomiaftale mellen regering og kommuner gør, at Furesø Kommune skal ud i “stor” sparerunde. “Det kommer til at kunne mærkes,” siger borgmester

50 millioner kroner skal byrådet i Furesø Kommune finde, når budgettet for 2023 og de kommende år skal falde på plads inden efteråret er gået. Det er ifølge en pressemeddelelse fra Furesø Kommune økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, KL, økonomi- og energikriser og øgede udgifter til både det specialiserede børne- og voksenområde samt flere ældre og børn, der kræver henholdsvis pleje og institutionsplads.

Ifølge pressemeddelelsen skal Furesø Kommune ud i en “stor sparerunde.”

“Det er ikke muligt at finde 50 millioner uden, at det kan mærkes på serviceniveauet,” siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) til Furesø Avis. “Vi har stigende udgifter, vi ikke får dækket af staten. Opgaven med at finde pengene må vi løse i byrådet, og traditionen er, at vi gør det i godt samarbejde,” siger han.

Forvaltningen har hen over sommeren regnet en række besparelsesforslag sammen. Der er en række forslag alt fra besparelse på administration, to lukkedage mere i institutionerne, udtræden af “Baadfarten”, indførelse af betalingsparkering på Værløse Bymidte og på Farum Bytorv og mange andre forslag.

Administrationens spareforslag bliver i denne uge drøftet i de politiske fagudvalg, og derudover vil politikerne også komme med supplerende sparforslag, fortæller borgmesteren.

“Vi vil forsøge at finde pengene på en så lempelig måde som muligt,” siger Ole Bondo Christensen.

Hvis borgmesteren skal udpege de værste områder, man kommer til at spare på, er det svært.

"Det er vanskeligt at sige, men jeg mener, at det bliver svært at se ind i besparelser på børne-skoleområdet og de ældre. Kernevelfærden vil vi prøve at værne om, men også der er vi nødt til at finde besparelser. Vi har et højt udgiftniveau på de specialiserede børne- og vokenområder. Omvendt vil vi også prøve at investere og derigennem få fremtidige besparelser.. Men vi kommer ikke igennen uden, at det kan mærkes,“ siger borgmesteren.

Byrådet førstebehandler budgettet den 31. august, hvorefter det sendes i høring. Endelig vedtagelse af budgettet forventes at blive den 12. oktober.

Pluk fra sparekataloget

Furesø Kommune skal finde 50 millioner i besparelser. Det samlede budget er på omkring 2,5 milliarder kroner.

Blandt forslagene er:

Øget personalebetaling for frokostordning på rådhuset: 205.000 kroner / året

Nedlæggelse af dagplejen: 500.000 kroner i 2023 stigende til 1,1 million i 2024 og frem.

To yderligere lukkedage i dagtilbud: 344.000 kroner / året

Øget forældrebetaling i FFO 1+2: Henholdsvis 1,576 og 1,117 millioner kroner, hvis forældrene begge steder betaler 100 kroner mere om måneden.

Udtræde af samarbejdet om “Baadfarten”: 600.000 kroner / året fra 2026.

Reduktion i midler til “ungemiljø” 250.000 / året fra 2023 stigende til 535.000 kroner fra 2025 og frem

Særlig indsats for langtidsledige: 1,475 millioner kroner / året stigende til 2,95 millioner fra 2024 og frem

Øget fokus på indlæggelser og genindlæggelser: 600.000 kroner / året fra 2024 og frem

Øget selvbetaling til medicindosering (ca. en krone mere om dagen for borgerne): 300.000 kroner / året

Hjemtagning af støtteopgaver for unge mellem 16-22 år: 500.000 / året

Rammebesparelse på voksenområdet: 2,326 millioner / året fra 2023

Ingen flagallé ved konfirmationer i Farum Hovedgade/Stavnsholtvej: 30.000 kroner / året

Indføring af betalingsparkering med en times gratis parkering på Værløse Bymidte og på Farum Bytorv: 675.000 kroner / året fra 2024. Uden gratis første time: 2,5 millioner/året i 2023 og 3,5 millioner fra 2024.

Hele kataloget ligger på Furesø Kommunes hjemmeside.

Ole Bondo Christensen (S) mener, at borgerne kommer til at kunne mærke det, når der skal findes 50 millioner kroner i budgettet for 2023 og frem. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Jens Berg Thomsen