Selvfølgelig skal vi samarbejde om spildevandsrensning på tværs af kommuner