S fik tilført vitaminer og talent

Foto: Mikkel Kjølby