Pilotprojekt skal udstyre huse med skybrudsventiler

Væk med vandet: Husejere tilbydes hjælp, så regnvand kan blive på egen grund til gavn for Farum Sø.

Spildevandsselskabet Novafos, Klimalancen og Furesø Kommune kommer i april til rulle et nyt pilotprojekt ud. Her bliver husejere i området nord for Farum Sø tilbudt at få gratis såkaldte skybrudsventiler. Ventilerne afskærer regnvand fra at løbe i kloakken, og i en pressemeddelelse fortæller de tre parter, at gevinsten vil være færre overløb og flere badedage i Farum Sø.

– Novafos vil i dette pilotprojekt betale for installation af skybrudsventilerne og eje ventilerne efter aftale med grundejeren, siger kommunekoordinator i Novafos Pernille Sloth i pressemeddelelsen.

– Klimalancen har tidligere – med stor succes – lavet et lignende projekt i Roskilde, og har stor erfaring med at have et tæt samarbejde med den enkelte borger. Skybrudsventilerne skal monteres i bunden af et nedløbsrør, og når stikledningen er fuld, vil den lukke til, og regnvandet vil herefter løbe ud på terræn og belaster ikke afløbssystemet, skriver de tre parter.

April til september

Konkret kan boligejerne i området holde øje med www.klimalancen.dk. Her vil Klimalancen oplyse om informationsmøder, som skal holdes lokalt, og møderne skal holdes fra april til september, står der.

– Kan regnvandet holdes på matriklerne, så det siver langsomt ned i jorden, minimeres både dyre skader, miljøbelastning og CO2-belastende anlægsarbejder på kloakkerne, skriver Klimalancen.

– Den bedste løsning

– Den bedste løsning er at håndtere regnvandet lokalt, så der ikke kommer så meget vand ned i vores kloaksystem. En af mulighederne er skybrudsventiler, som fordeler regnen ud i ens have i stedet for at sende det til kloakken, når det regner rigtig meget, lyder det i pressemeddelelsen fra borgmester i Furesø Kommune Ole Bondo Christensen (S).

jbt