Optimismen breder sig

Foto: Jimmy Rømer

Selv om budgetforhandlingerne ikke er afsluttede, så har optimismen bredt sig i Skovhuset ved Søndersø. Efter nogle magre år med tunge besparelser og nedskæringer i tilskuddet, ser det ud til at lysne i valgåret. Samtidig ser det endda ud til, at der er politisk velvilje overfor at starte en designskole op i Skovhuset.