Ny viden kan føre til ændrede støjgrænser for motorveje

Der er forskel på støj. Samme støjniveau opleves forskelligt alt efter om det kommer fra en motorvej eller fra anden vej.

Furesø-byrådsmedlemmet, der længe har haft trafikstøj som en af sine mærkesager, ser udmeldingen fra Miljøministeriet som et skridt på vejen til at få sænket støjgrænsen fra motorveje ved boliger fra i dag 58 db til 52 db. Foto Mikkel Kjølby

Den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen angiver, at cirka 723.000 boliger og dermed små 1,4 millioner danskere bor et sted, hvor støjnivauet fra trafikken kommer over 58 decibel – og at de dermed oplever en støj, som er større end den i Danmark fastsatte grænseværdi. Milliarder af kroner er sat af at bekæmpe støj enten ved at sikre boliger med lydtætte ruder eller støjvolde, og kravene skal der ogsåatges højde for, når der bygges nye veje.