Notat: Farum Sø har fået det værre

OVERLØB: Et notat viser en stigning i fosfor og klorofyl i Farum Sø. Lars Carpens (V) kræver handling.