Notat: Farum Sø har fået det værre

OVERLØB: Et notat viser en stigning i fosfor og klorofyl i Farum Sø. Lars Carpens (V) kræver handling.

Spildevand i Farum Sø. Kresten Bergsøe.

FARUM: Overløbene til Farum Sø kommer med en pris. Fra 1978 til 2002 faldt niveauet af fosfor i søen fra 2,0 µg/l. til 0,8, men fra 2015-17 steg det igen til 1,5. Derudover ses der en stigning i klorofyl, som er en indikator for alger og fiskebestanden er blevet ringere. I sedimentet er der desuden fundet kviksølv samt anthracen. Det fremgår af et notat fra Novafos til Furesø Kommune.