Levende hegn giver husly til insekter og skønhed

Foto: Mikkel Kjølby

Æstetik, biodiversitet og lærdom går op i en højere enhed på Skolelandbruget i Stavnsholt.

For netop i denne tid medvirker en stribe skoleklasser til at plante et levende hegn og små områder med træoaser i Skolelandbrugets yderste hjørne ud mod Paltholmvej og Skovbakken.

Det levende hegn skal supplere og forskønne det eksisterende trådhegn, der står som værn ud mod vejen.

– Vi planter et levende hegn og små områder med træoaser. Det har flere formål. På lang sigt skal det blive en pæn afskærmning fra vejen, men det skal også øge biodiversiteten og bidrage til at nå Furesø Kommunes klimamål, fortæller Sarah zu Castell-Rüdenhausen.

Hun er under uddannelsen til Urban Landscape Engineer ved Skovskolen og er frem til april i praktikophold på Skolelandbruget. Og hvad var så mere passende, end at hun brugte sine evner på dette projekt.

Tirsdag morgen blev projektet skudt i gang. 5Y fra Syvstjerneskolen har tidligere været forbi Skolelandbruget for at gøre sig deres tanker om projektet. De fik æren af at være de første til at plante hassel, hvidtjørn, hyld, hæg, pil, rød kornel, røn og slåen.

– Vi er glade for at 5Y er her i dag. I næste uge kommer tre 3. klasser. Så meget som muligt skal plantes af skoleklasser. Resten tager medarbejder på Skolelandbruget sig af, fortæller Sarah zu Castell-Rüdenhausen, som sammen med biolog og naturvejleder Anette Grøngaard Gylden havde tilrettelagt dagen for skoleeleverne.

Når det hele er plantet, er der kun tilbage at vente.

– Etableringsfasen kommer til at tage to til tre år, men der vil gå endnu længere tid, før det levende hegn får den ønskede effekt, forklarer Sarah zu Castell-Rüdenhausen.

Projektet er finansieret af Furesø Kommune. 11.500 kroner er sat af til formålet.

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) satte den første busk i jorden i samarbejde med Valdemar fra Syvstjerneskolen.

– Projektet passer fint i kommunens strategi om mere biodiversitet og natur. Vi præver at reducere antallet af græsørkerne rundt omkring på de kommunale arealer. Vi vil gerne have planter og blomster i stedet, siger Lene Munch-Petersen.