Langt flere borgere blev langtidssyge under coronanedlukning

Der er nu flere borgere på sygedagpenge end på ordinære dagpenge i Furesø. Stigningen begyndte under corona og kan bunde i mere stress, angst og depression, mener jobcenterchef.

Langt flere borgere blev langtidssyge under coronanedlukning

Illustration: Danmarks Statistik

Det går stadig godt med beskæftigelsen i Furesø, hvor ledigheden stadig er meget lav i forhold til tidligere år. Det samme kan ikke siges om antallet af borgere på sygedagpenge, for her er tallet i stedet steget de seneste tre år. Det vil sige, at der nu er flere borgere på sygedagpenge, end der er forsikrede ledige på dagpenge.