Kom og fjern affald ved Furesøbad

INDSAMLING Igen i år er der affaldsindsamling i Furesø Kommune. Det er Danmarks Naturfredningsforening Furesø, som står for indsamlingen 26. marts fra klokken 11 til 13.30.

Danmarks Naturfredningsforening i Furesø vil traditionen tro samle affald i området ved Furesøbad, men der er også planlagt indsamlinger i Kirke Værløse, Sydlejren og ved Furesøens Kano- og Kajakklub. Man kan se stederne www.affaldsindsamlingen.dk.

Ved Furesøbad mødes deltagerne ved bænkene ved kiosken, hvor der bliver udleverer kort, sække og affaldstænger. Man skal selv medbringe handsker, og der bliver budt på kaffe og en kage.

Skoleeleverne i kommunen hjælper også til. I øjeblikket er der 1764 elever, der vil indsamle affald fra 20. til 26.marts.

Jk

Danmarks Naturfredningsforening Furesø er klar til at indsamle affald 26. marts fra klokken 11 til 13.30. Pressefoto