Klagenævn ønsker forklaring fra kommunen

Miljø-og fødevareklagenævnet efterspørger en forklaring fra kommunen i forbindelse med opførslen af Farum Lilleskole. Det sker efter klager fra nabogrupper, og er ifølge centerchef almindelige praksis